“โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ฯ” มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัย ลงนามแต่งตั้ง “เกียรติธนาขนส่งฯ” เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม

“โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ฯ” มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัย  ลงนามแต่งตั้ง “เกียรติธนาขนส่งฯ” เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม

“โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ฯ” มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัย ลงนามแต่งตั้ง “เกียรติธนาขนส่งฯ” เป็นผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม

📅03 ตุลาคม 2017, 15:09

 นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ร่วมถ่ายภาพกับ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE พร้อมด้วยนางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน KIAT และนางสาว นางสาวสุทธดา แซ่อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน PROWASTE หลังการลงนามในสัญญาจ้างขนส่งกากอุตสาหกรรมจาก ระยอง สระบุรี และสมุทรปราการ ไปยัง “ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว” เป็นเวลา 5 ปี โดย KIAT เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการขนส่งกากอุตสาหกรรม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งวัตถุอันตรายด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี

Share this article: